PRIVACY BELEID

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Stichting Creating Footsteps verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting Creating Footsteps kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Creating Footsteps en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Creating Footsteps verstrekt. Stichting Creating Footsteps kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

 

WAAROM STICHTING CREATING FOOTSTEPS UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Stichting Creating Footsteps verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Stichting Creating Footsteps uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit activiteiten geïnitieerd vanuit Stichting Creating Footsteps.

 

HOE LANG STICHTING CREATING FOOTSTEPS GEGEVENS BEWAART

Stichting Creating Footsteps bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

DELEN MET ANDEREN

Stichting Creating Footsteps verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien hier door u schriftelijke toestemming voor is gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GOOGLE ANALYTICS

Stichting Creating Footsteps maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees HIER het privacybeleid van Google voor meer informatie. Het privacybeleid van Google Analytics kunt u ook hier vinden.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Stichting Creating Footsteps te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Creating Footsteps heeft hier geen invloed op. Stichting Creating Footsteps heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Creating Footsteps verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stichtingcrefo.nl. Stichting Creating Footsteps zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Stichting Creating Footsteps neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Creating Footsteps maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Stichting Creating Footsteps bewaart uw gegevens op een eigen externe beveiligde server.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Creating Footsteps verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Creating Footsteps op via info@stichtingcrefo.nl of via het contactformulier op de website www.stichtingcrefo.nl van Stichting Creating Footsteps.

 

BEREIKBAARHEID

Stichting Creating Footsteps is als volgt te bereiken:

Bezoek & Postadres: Rivium Boulevard 156, 2909 LK te Capelle aan den IJssel

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 90727207

E-mailadres: info@stichtingcrefo.nl

Scroll naar boven