ANBI STATUS

Op dit moment zit Stichting Creating Footsteps in het aanvraagproces voor een ANBI status. Zodra wij zijn goedgekeurd vind u onderstaande onze ANBI verantwoording.

Het bestuur

Het onafhankelijke bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, die deze functies op vrijwillige basis bekleden.

Voorzitter: Mevrouw A.X. Fung Loy

Penningmeester: De heer P. Kreft

Secretaris: Mevrouw A. Delgado

Bestuurslid: n.v.t.

Bestuurslid: n.v.t.

Beleidsplan & Jaarverslagen

Onderstaand vind u ons beleidsplan en onze jaarverslagen vanaf het jaar 2024.

Powered By EmbedPress

Het beloningsbeleid

De stichting bestaat uit een bestuur en vrijwilligers. Het bestuur voert haar functie op vrijwillige basis uit en ontvangt geen salaris of andere beloning voor de verrichte werkzaamheden. De bestuursleden hebben recht op een statutair vastgelegde onkostenvergoeding voor kosten die in uitoefening van de functie zijn gemaakt.
 
De stichting heeft momenteel geen betaald personeel in dienst, mocht dit in de toekomst veranderen zal dat hier vermeld worden en transparant gemaakt worden in het financiële jaarverslag. Coaches en trainers worden op freelance basis ingezet tijdens de coachingtrajecten. Deze kosten worden ook vermeld in het financieel jaarverslag. 
 
De stichting kan voor haar activiteiten gebruik maken van externe instellingen of bedrijven ten behoeve van het uitvoeren van de beoogde activiteiten. Deze zullen bij voorkeur op basis
van een barterdeal worden betrokken bij activiteiten van de stichting. Mocht dit niet mogelijk zijn zullen deze tegen een marktconform tarief betaald worden.

Stichting CreFo

Rivium Boulevard 156

2909 LK  Capelle aan den IJssel

M: info@stichtingcrefo.nl

KVK: 90727207

RSIN: 865430822

Voor meer informatie over onze stichting en wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen, kunt u per mail contact met ons opnemen of direct contact opnemen met Anuschka Fung Loy of Anita Delgado.

Scroll naar boven